Køb og betaling af abonnement aftaler
Ved køb af abonnement aftaler – f.eks. medlemskaber og andre løbende
ydelser – godkender kunden, at Bispebjerg Kickboxing Klub er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på kundens betalingskort.
 
Kunden giver med aftalens indgåelse tilladelse til, at Bispebjerg Kickboxing Klub må gennemføre én betalingstransaktion for hver betalingsperiode (månedsvis eller kvartal), så længe abonnementet løber. Betalingstransaktionen gennemføres på første bankdag efter en ny betalingsperiode begynder. Bispebjerg Kickboxing Klub er alene berettiget til at gennemføre
betalingstransaktioner på abonnementsbeløbet for den kommende abonnementsperiode. Eventuelle yderligere beløb skal særskilt godkendes af kunden.
 
Efter hver enkelt gennemført betalingstransaktion fremsendes kvittering
til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.
 
Indgåede abonnementsaftaler er gældende, indtil de opsiges af Bispebjerg Kickboxing Klub eller kunden. Opsigelse kan ske med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder efter aftalens indgåelse. Opsigelse af abonnementsaftaler, fornyelse og sletning af kortoplysninger foretages via Min SIde fra foreningens hjemmeside, eller ved at sende os en mail via vores kontaktformular. Ved kortudløb kommer der automatisk en mail med påmindelse om, at kortoplysninger skal fornyes.
 
Den månedlige abonnementspris er oplyst ved aftalens indgåelse og kan fra Bispebjerg Kickboxing Klub ændres med et varsel på 45 dage til udgangen af en måned. Varsel fremsendes til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.
 
Abonnementet kan være underlagt særskilte vilkår/reglement, som oplyses ved opstart/køb af abonnementet.
 
Fortrydelsesret
I henhold til forbrugeraftaleloven ydes der 14 dages fortrydelsesret på varer købt via hjemmesiden. Betalinger for deltagelse i aktiviteter samt billetter til arrangementer, kan som udgangspunkt ikke refunderes, med mindre andet er anført i beskrivelsen af aktiviteten.
 
Behandling af personoplysninger
Bispebjerg Kickboxing Klub har behov for at indsamle, registrere og behandle personoplysninger for at kunne gennemføre ekspedition af afgivne ordre i vores webshop. Bispebjerg Kickboxing Klub indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige for levering af denne ydelse.
 
De personoplysninger der behandles er navn, adresse og e-mail adresse.
 
Der registreres ikke personfølsomme oplysninger så som cpr. nr. eller konto/kort numre.
 
Ved handel gennem webshoppen på ww.bispebjergkickboxing.dk registreres personoplysninger med det formål at kunne levere de bestilte varer. Når sådanne oplysninger registreres, sikrer Bispebjerg Kickboxing Klub, at det sker med brugerens samtykke og at det klart fremgår, hvilke oplysninger der registreres.
 
Registrerede oplysninger opbevares i 5 år af hensyn til vores regnskabsmateriale, hvorefter oplysningerne slettes.
 
I overensstemmelse med Persondataloven, vil Bispebjerg Kickboxing Klub som dataansvarlige give enhver der begærer det, meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende. Behandles der personoplysninger, vil der blive givet meddelelse om; 1)hvilke oplysninger der behandles, 2)behandlingens formål, 3) hvem der måtte modtage oplysningerne samt 4) hvorfra oplysningerne stammer.
 
En registreret kan til enhver tid over for Bispebjerg Kickboxing Klub gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling.

Klage
Har du en klage? Så ret henvendelse til info@bispebjergkickboxing.dk.
Du kan forvente svar indenfor 5 hverdage.
 
Kontakt og virksomhedsoplysninger
Bispebjerg Kickboxing Klub fulde virksomhedsnavn, adresse og kontaktoplysning er:

Bispebjerg Kickboxing Klub
Hvidkildevej 64
2400 København NV
CVR-nr: 31622751