Aftalens indgåelse
Abonnementsbetingelserne gælder for alle typer af vores abonnementer. Ændringer i navn, adresse, e-mail eller betalingsoplysninger skal straks skriftligt meddeles til Bispebjerg Kickboxing på info@bispebjergkickboxing.dk eller ændres via din konto på vores website. Du vil modtage en kvittering for din abonnementsaftale via e-mail.

Ændring af abonnementstype
Ændring i abonnementstype sker uden beregning. Ændringen træder i kraft ved eksisterende periodes udløb. De skifter abonnements type via. min konto.

Abonnementsperiode og opsigelse
Aftalen er gældende frem til slutningen af pågældende måned, hvor du indgår abonnementsaftalen, og fortsætter til du opsiger abonnementet, eller ved manglende betaling. Abonnementet kan opsiges når du ønsker det, med øjeblikkelig virkning, du binder dig ikke for noget hos Bispebjerg Kickboxing. Opsigelse skal ske via din egen konto side via vores website, personlig skriftlig henvendelse til info@bispebjergkickboxing.dk

Hvornår vil min abonnementsbetaling blive trukket?

Betaling for dit abonnement vil blive trukket den første bankdag hver måned fra den måned du tilmeldte dig. Hvis du tilmeldte dig midt i en måned, så betaler du kun for resten af måneden. Du vil i forbindelse med at pengene bliver trukket, modtage en mail med oplysninger om, hvilket beløb og hvad ordren indeholder. Beløbet, der bliver trukket, vil være det beløb, der matcher den abonnementsløsning du har bestilt.

Ændring af betalingsoplysninger på Deres abonnement

Såfremt De får nyt betalingskort eller De under andre omstændigheder ændrer betalingsoplysninger, er det vigtigt at De går ind på deres profil og ændre Deres oplysninger. Hvis De ikke ændrer dine oplysninger, vil Bispebjerg Kickboxing ikke have mulighed for, at trække betaling for Deres ordre, og De vil derfor risikere at deres medlemskab ophører.

Ændringer af betingelserne for abonnementet?

Ændringer af denne aftale som vil være til kundens fordel, herunder pris- og gebyrnedsættelse, kan foretages uden forudgående varsel herom. Ændringer af denne aftale til ugunst for kunden, herunder pris- og gebyrstigninger, meddeles med et varsel på minimum 30 dage.

De skal være fyldt 18 år for at oprette et abonnement ved Bispebjerg Kickboxing. Er de under 18 skal
Bispebjerg Kickboxing have samtykke fra Deres forældre.

Du anses for at have godkendt ændringerne, hvis du ikke har meddelt os andet inden den dato, hvor ændringerne træder i kraft. Gældende priser og abonnementsbetingelser er tilgængelig på www.bispebjergkickboxing.dk

Misligholdelse
Hvis du misligholder din abonnementsaftale eller abonnementsbetingelserne, er
Bispebjerg Kickboxing berettiget til at ophæve dit abonnement uden varsel.